Twist & Knuckle Link 手鏈
Twist & Knuckle Link 手鏈
Twist & Knuckle Link 手鏈
Twist & Knuckle Link 手鏈
Twist & Knuckle Link 手鏈
Twist & Knuckle Link 手鏈

Twist & Knuckle Link 手鏈

$33,546.00 儲存
Size Size S

餘下 0 件貨品

物料:

925純銀 x 黃銅

川村正幸用自己的詮釋重構LowblowArt、Hotrod、Chopper等美國文化的設計,並繼續創作不受傳統珠寶框架的束縛的產品。產品創作背景多數帶有汽車文化元素及諷刺時弊的意味

Size S: 適合手腕圍14 - 15.5cm

Size M: 適合手腕圍16 - 17cm

Size L: 適合手腕圍17.5- 18.5cm