Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain
Hades Key Chain

Hades Key Chain

$10,800.00 Sale Save

Only 0 left in stock

Material: Silver 925 x Stainless Steel

Size: H 125mm x W 37mm x D 17mm

Weight: 115g

冥界的統治者和希臘三大神的長兄——哈迪斯。 雖然有著冥界之王的可怕形象,但是他也是命運和正義之神,公正地審判冥界的死者和懲罰罪人。

這是鑰匙扣的版本。 由地獄三頭犬凱爾貝羅斯,塔爾塔羅斯之門和哈迪斯所構成,充滿哈迪斯風格的鑰匙扣。

布料也不會傷害寶石,但如果產品嵌入寶石,則必須格外輕柔。

只需用我們的專用珠寶清潔布輕輕擦拭已失去光澤的配飾即可.如果嚴重失去光澤,用溫水和沐浴露清洗您的配件,然後用毛巾印乾。 用我們的特殊珠寶清潔布擦亮配飾,進行細緻的修飾。

NEW PRODUCT關於

SHOP NOW